Firstbeat Sports

Firstbeat SPORTS on tarkoitettu kuntoliikkujille, huippu-urheilijoille sekä valmentajille harjoituskuormituksen ja palautumisen seurantaan. Ainutlaatuisen rasitusseurannan (EPOC & Training Effect) lisäksi se tarjoaa luotettavaa sykevälivaihteluun perustuvaa stressin ja palautumisen analyysia, joka auttaa urheilijaa optimoimaan harjoittelun jaksotuksia.

Joukkueen suorituskyvyn optimointiin

Firstbeat SPORTS Team on erityisesti ammattiurheilujoukkueiden käyttöön suunniteltu harjoittelua tukeva ratkaisu. Ohjelmistolla voidaan seurata samanaikaisesti jopa 80:n pelaajan syketietoja sekä harjoituksen kuormittavuutta reaaliajassa. Rasituksen jälkeen voidaan tuottaa harjoittelusta erilaisia raportteja ja analyysejä (harjoitusvaikutus ja TRIMP) niin yksilö- kuin joukkuetasollakin. Yhdessä BODYGUARD 2:n kanssa voidaan myös toteuttaa viiden minuutin pikapalautumistestejä sekä yksityiskohtaisempia yöpalautumistestejä. Saatu tieto auttaa valmentajaa ymmärtämään tarkalleen kuinka mikäkin harjoitus tai peli vaikuttaa yksittäisen pelaajan palautumiseen sekä auttaa valmennusta kriittisten yksilöityjen päätösten tekemisessä pitkän kauden aikana.

Ominaisuudet

HARJOITTELUN KUORMITUS

Firstbeat SPORTS ohjelma tarjoaa kehittyneitä työkaluja harjoittelun kuormituksen seurantaan. Yksilö- ja ryhmäkohtaisten raporttien avulla harjoittelun analysointi ja syketietojen tulkinta harjoitusten jälkeen on helppoa ja tehokasta.

Harjoittelun kuormituksen seuranta

Harjoittelun tehoa voidaan seurata sykkeen, värikoodattujen tehoalueiden sekä suhteellisen tehon (%HRmax, % VO2max) avulla. Sykeseurannassa kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin tekijöihin:

 • Kuinka korkealle syke nousee vetojen aikana ja muuttuuvatko sykehuiput treenien edetessä väsymisen johdosta
 • Varmista, että pelaajat harjoittelevat tarpeeksi alhaisella teholla kevyiden harjoitusten aikana
 • Seuraa, kuinka nopeasti syke laskee palauttavilla jaksoilla harjoituksen aikana
 • Pysyykö harjoittelun intensiteetti optimaalisella tasolla koko harjoituksen ajan

Esimerkki: Kaksi pelaajaa saavuttivat eri harjoitusvaikutuksen harjoituksen aikana. (3.2 vs 4.0), vaikka kaikki intervallit oli suoritettu maksikestävyysalueella (punainen). Syy tähän eroon löytyy palautumisesta vetojen välillä. Pelaaja A palautuu huomattavasti nopeammin palauttavien jaksojen aikana, kun taas pelaaja B:n syke pysyy maksimikestvyysalueella johtaen suurempaan kokonaiskuormitukseen.

kuormituksen-seuranta

EPOC/Harjoitusvaikutukseen pohjautuva harjoittelun kuormituksen seuranta

EPOC (Excess Post-exercise Oxygen Consumption, ilmoittettu ml/kg) on mittayksikkö millä kuvataan harjoituksen kuormittavuutta hengitys- ja verenkiertoelimistöön. Firstbeatin tehokkaiden analysointi- ja laskenta-algoritmien avulla voidaan kyseinen tieto näyttää jo harjoituksen aikana. Tämä luo urheilijoille ja valmentajille tehokkaan työkalun halutun harjoitusvaikutuksen saavuttamiseen.

EPOC-arvon kertyminen harjoituksen aikana perustuu käytettyyn aikaan ja harjoituksen intensiteettiin. EPOC-arvo skaalataan harjoitusvaikutuksen arvoksi (Training Effect, TE 1.0-5.0). Harjoitusvaikutus kuvastaa, kuinka kuormittava harjoitus on hengitys- ja verenkiertoelimistölle. Seuraava taulukko on suunniteltu helpottamaan harjoitusvaikutuksen tasojen tulkitsemista ammattiurheilussa.

EPOC arvon kertymistä voidaan seurata reaaliajassa käyttämällä Firstbeat team receiveriä. Harjoituksen jälkeen näytölle tulostuu harjoitusvaikutuksen ryhmäraportti, ja sen avulla voidaan nähdä harjoituksen kokonaiskuormittavuus yksilö- ja ryhmätasolla.

epoc

Ryhmäraportista suosittelemme seuraamaan seuraavia tekijöitä:

 • Mikä oli joukkueen keskiarvo harjoitusvaikutus ja vastasiko se harjoituksen tavoitetta (katso taulukko yläpuolelta)?
 • Onko eri pelaajien välillä suuria vaihteluita?
 • Huomataksesi ensimmäisiä merkkejä ylikuormituksesta, varmista palautumisen taso (Palautumistesti) kovimman ja alhaisimman harjoituvaikutuksen saavuttaneilta urheilijoilta

EPOC-arvon normaaliin kertymiseen pohjautuen voidaan arvioida miten harjoittelun rakenne on suunniteltu. Kehittääseen optimaalisesti nopeus-, taito- ja aerobista/anaerobista suorituskykyä, tulisi EPOC-huippuarvo saavuttaa harjoituksen viimeisessä vaiheessa.

epoc-2

Training Impulse

TRIMP (Training Impulse) kuvastaa myös harjoituksen kuormittavuutta. TRIMP kumuloituu harjoituksen aikana laktaattikäyrän tavoin eksponentiaalisesti suhteessa käytettävään tehoalueeseen. Suurimpana erona EPOC-arvoon on se, että TRIMP ei ole dynaaminen muuttuja – se ei laske palautumisjaksojen aikana ja sitä voidaankin käyttää parhaiten kuvaamaan intervalliharjoitusten kuormittavuutta. TRIMP-arvolla ei ole suoranaista skaalaa. Alla olevat viittelliset suositukset perustuvat Firstbeatin omiin mittausdatoihin joukkueurheilussa (jalkapallo, jääkiekko ja rugby) 75-90 minuutin harjoituksissa.

 • Kova harjoitus: TRIMP >140
 • Keskikova harjoitus: TRIMP 40-70
 • Kevyt harjoitus: TRIMP < 40

Energian kulutus

Energian kulutusta voidaan seurata reaaliajassa sekä palauteraporteissa. Kuntoilijan raportti ja multidata export-toiminto antavat tietoa kokonaisenergian kulutuksesta, ja sen jakautumisesta rasvoihin ja hiilihydraatteihin. Tämä tieto auttaa urheilijoita ja joukkueiden ravintoasiantuntijoita suunnittelemaan ruokavalion tukemaan harjoituksista ja peleistä palautumista parhaalla mahdollisella tavalla.

energiankulutus

Esimerkki energiankulutuksesta pitkäkestoisen kestävyyssuorituksen aikana. Kuvaaja näyttää glygokeenivarastojen ehtymisen, mikä voidaan nähdä kohonneena rasvojen kulutuksena neljä tuntia kestäneen kisan jälkimmäisellä puoliskolla.

STRESSI JA PALAUTUMINEN

Firstbeat SPORTS ohjelmiston stressin ja palautumisen analyysi on sykevälivaihteluun perustuva työkalu, millä saadaan tietoa miten urheilijan elimistö reagoi (autonomisen hermoston kautta) erillaisiin stressitekijöihin urheilijan jokapäiväisessä elämässä. Analyysi antaa tärkeää tietoa kokonaiskuormituksesta, elämäntavoista ja palautumisesta.

Palautumisen indeksi

Firstbeat SPORTS palautumistesti perustuu yön aikaiseen syke ja sykevälivaihtelun analysointiin. Analyysin tulokset ja palautumisen indeksi esitetään ohjelmassa absoluuttisena numeroarvona ja prosentteina maksimaalisesta palautumisen arvosta. Tämä antaa helposti ymmärrettävää tietoa urheilijan palautumisen tasosta.

 • Mittaa jokaisen urheilijan perustaso ennen kauden alkua. Tämä tekee palautumisen arvioinnista tarkempaa kauden edetessä
 • Kiinnitä erityistä huomiota urheilijoihin joiden tuntemuksen ja suorituskyvyn taso antavat merkkejä ylirasittumisesta
 • Mittaa kuinka kauan esimerkiksi peleistä palautuminen kestää ja hyödynnä tätä tietoa harjoittelun suunnittelussa
 • Seuraa niiden urheilijoiden palautumista, joilla harjoitusvaikutus poikkeaa eniten joukkueen keskiarvosta (molemmat ääripäät)

palautumisen-indeksi

Palautumisen seuranta

Palautumistestin raportissa esitetään myös seurantakuvaaja aikaisempien palautumisindeksien tasoista. Kuvaaja auttaa valmentajaa näkemään miten kovemmat harjoitusjaksot ovat vaikuttaneet urheilijan palautumiseen, sekä milloin urheilija on taas valmis harjoittelemaan kovaa.

palautumisen-seuranta

Päivittäinen stressi

Ammattiurheilijat harjoittelevat jopa 25 tuntia viikossa, mutta miten viikon muut 143 tuntia vaikuttavat harjoittelun suunnitteluun? Vapaa-aika -asiat joita urheilijat tekevät tai jättävät tekemättä – vaikuttavat kokonaisvaltaiseen harjoittelun kuormitukseen ja kykyyn palautua. Firstbeatin stressi- ja palautumisanalyysin avulla päästään käsiksi näihin elämäntapatekijöihin. Mitattu data voi auttaa urheilijoita kiinnittämään huomiota heidän hyvinvointiin arjessa ja tukea “urheilija on urheilija 24/7” ajatusmallia.

 • Näe kuinka matkustaminen ja palautumista edistävät toimenpiteet vaikuttaa elimistöön (Mitä ja milloin syödä/juoda, verryttelyt, tauot/päiväunet matkustamisen aikana yms.)
 • Näe, kuinka tietyt elämäntavat edistävät tai heikentävät palautumista
 • Kiinnitä erityistä huomioita urheilijoihin, joiden elämäntilanteet muuttuvat (lapsen syntymä, koeviikot, työstressi jne.)

stressi

KUNTOTESTAUS

Firstbeat SPORTS ohjelmassa on useita kuntotestiprotokollia, joiden avulla voidaan arvioida yksilöiden ja joukkueiden maksimihapenottotasoa (VO2max). Maksimihapenoton arviointi perustuu tehdyn työn ja hapenkulutuksen tiedon laskentaan, juoksuun, kävelyyn, pyöräilyyn ja soutuun valittujen laskenta-algoritmien avulla. Alta löydät esimerkkejä ohjelman tukemista kuntotesteistä.

 • Beep testi ja Yo-Yo kuntotesti (IR1 ja IR2)
 • Conconi kuntotesti (juoksuun ja pyöräilyyn)
 • Submaksimaalinen kuntotesti (omien kuntotesti protokollien luomiseen)
 • Maksimaalinen kuntotesti (omien kuntotesti protokollien luomiseen)
#mk-tabs-5d8850122507b .mk-tabs-tabs li.ui-tabs-active a, #mk-tabs-5d8850122507b .mk-tabs-panes, #mk-tabs-5d8850122507b .mk-fancy-title span{ background-color:#ffffff; }

Firstbeat Sports käytössä maailmalla

Ota yhteyttä

Etkö saa selvää? Vaihda teksti. captcha txt