Tavoitteena pysyvä muutos

Jamosportin tarjoama hyvinvointivalmennus pohjautuu yleistyneeseen Wellness Coaching-lähestymistapaan, jonka mukaan lähtöoletuksena on se, että parhaisiin tuloksiin päästään valmennettavan omien oivallusten kautta. Valmennuksen aikana syntyneet oivallukset sovimme yhdessä konkreettisiksi toimenpiteiksi liittyen sekä työhösi että vapaa-aikaasi.

Hyvinvointivalmennuksessa keskitytään mm. seuraaviin osa-alueisiin:

 • Uni ja palautuminen
 • Liikunta ja arkiaktiivisuus
 • Ravinto ja painonhallinta
 • Elämän tasapaino ja stressin hallinta

Valmennuksen rakenne

Valmennukseen kuuluu 6 valmennuskertaa ja sen kokonaiskesto on 2-3 kuukautta. Alkukartoitukseen kuuluu Firstbeat-hyvinvointianalyysi (3vrk).

Valmennuskerrat

 1. valmennuskerta 30 min
  • Valmennuksen läpikäynti ja hyvinvointianalyysiin perehdyttäminen
 2. valmennuskerta 60-90 min
  • Hyvinvointianalyysin palaute
  • Hyvinvointikartoitus
  • Toimenpiteiden suunnittelu hyvinvoinnin edistämiseksi
 3. -6. valmennuskerta 60 min
  • Seuranta
  • Tavoitteiden tarkistus
  • Suunnanmuutokset
  • Keskustelua

Tarvittaessa voimme sopia seurantatapaamiset esim. 1-3 krt 1-3 kk:n kuluttua.

Valmennuksen tavoitteet

Valmennuksen tavoitteet voivat liittyä esim. seuraaviin muutoksiin:

 • Parantunut yleinen energia- ja vireystaso
 • Parantunut työtyytyväisyys
 • Lisääntynyt arkiaktiivisuus ja liikunnan määrä
 • Tervehtynyt ruokavalio
 • Parantunut yöunen laatu
 • Parantunut stressinhallintakyky
 • Parantunut sitoutuminen omaan työnantajaan
 • Yleinen hallinnan tunteen lisääntyminen
 • Parantunut elämänlaatu
Ota yhteyttä

Etkö saa selvää? Vaihda teksti. captcha txt